Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

YRKESPROGRAM

Vad lär jag mig?
Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du får en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.