Industritekniska programmet (IN)

YRKESPROGRAM

Vad lär jag mig?
Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Samt att hantera avancerade tekniska system.

Inriktningar
• Driftsäkerhet och underhåll (anordnas inte inom Utbildning Skaraborg)
• Processteknik
• Produkt- och maskinteknik
• Svetsteknik