Introduktionsprogram

Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov. De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, och språkintroduktion.

För dig som...

inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Du som är behörig till ett yrkesprogram kan läsa upp din behörighet till ett högskoleförberedande program.

Du lär dig…

de kunskaper som du saknar för att komma in på ett nationellt program. Du kan också få praktisera på gymnasieskolan eller på olika arbetsplatser. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för att komma in på och klara av ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till en annan utbildning eller arbete.

Preparandutbildning

Denna utbildning är till för dig som vill bli behörig till gymnasieskolan. Du läser ett år. Du har möjligheten att söka preparandutbildningar i hela Sverige.
Du som är behörig till ett yrkesprogram – men vill söka ett högskoleförberedande program – kan också läsa denna utbildning.

Undervisningen sker ofta i mindre grupper och man tar hänsyn till vilka ämnen där du har störst problem.

Programinriktat individuellt alternativ – IMR

Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och var nära att bli behörig. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt önskade program.

Behörighetskrav till IMR

Du ska ha lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen.
Ett andra alternativ är att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.
Det skiljer mellan olika kommuner inom vilka program de erbjuder IMR-platser och det finns inte heller något tvång för kommunerna att erbjuda sådana platser.