Introduktionsprogram

Fyra olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Introduktionsprogrammen ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.

Läs mer om de fyra introduktionsprogrammen:

Individuellt alternativ

Programinriktat val

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion