Dispens i engelska

Du som söker till ett nationellt program och som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav, ska ändå anses behörig om du på grund av speciella personliga förhållande inte har haft möjligheten att delta i undervisningen i engelska under betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarade utbildning. Du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Din engelsklärare och mentor ska skriva en kartläggning kring din engelska utifrån frågor som du finner här. Bifoga kartläggningen med din ansökan.

Gör så här:

Logga in med ditt BankID för att ansöka om dispens i engelska. Gör det tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Bifoga kartläggningen.

Saknar du BankID så får du använda pappersblankett och mejla in till utbildning@skaraborg.se. Din underskrift måste finnas med på pappersansökan.

Ansökan ska vara inskickad senast den 15 maj. Antagningskansliet skickar sedan ansökan vidare till sökt skola, som i sin tur ska lämna besked till Antagningskansliet senast den 31 maj.