Dispens i engelska

Du som söker till ett nationellt program och som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om du på grund av speciella personliga förhållande inte har haft möjligheten att delta i undervisningen i engelska under betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarade utbildning. Du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Fyll i blankett för ansökan om dispens i engelska och lämna in den till din studie- och yrkesvägledare senast den 15 maj som förmedlar den till Antagningskansliet. Antagningskansliet skickar sedan till sökt skola som i sin tur ska lämna besked till Antagningskansliet senast den 31 maj.