Idrott på gymnasiet

Kanske är du riktigt duktig i någon idrott och vill elitsatsa. Samtidigt vill du inte missa skolan. Som tur är går det att kombinera studier och idrott.

Det finns tre varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå varav två söks via ett specialidrottsförbund, riksidrottsgymnasier (RIG) samt nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Riksidrottsgymnasier (RIG) är en elitidrottsutbildning som är riksrekryterande, vilket betyder att du söker dit på samma villkor i hela landet. Ansökan till idrotten gör du genom ditt specialidrottsförbund. Ansökningsdatum till idrotten är ofta vid ett tidigare datum än själva ansökan till gymnasieprogram – stäm av med ditt specialidrottsförbund.  Men din ansökan till gymnasieskolans program gör du under ansökningsperioden i januari.

De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är en elitidrottsutbildning på regional nivå. NIU är dock inte är riksrekryterande, utan det krävs ett särskilt samverkansavtal NIU med din hemkommun om du bor utanför det samverkansområde som utbildningen tillhör. Ansökan till dem sker på samma sätt som till RIG, via ditt specialidrottsförbund. Ansökningsdatum till idrotten är ofta vid ett tidigare datum än själva ansökan till gymnasieprogram – stäm av med ditt specialidrottsförbund.  Men din ansökan till gymnasieskolans program gör du under ansökningsperioden i januari.

Den tredje varianten är en lokal idrottsutbildning (LIU) som finns på de flesta gymnasieskolor. Den söks i samband med ansökan till gymnasieskolan, där man anger program samt vilken idrott (Idrott och hälsa - specialisering) man önska söka på det individuella valet. Det individuella valet startar under förutsättning att tillräckligt många elever har sökt. Vid idrottsval kan du bli kontaktad av en tränare för eventuellt anlagstest (”uppspel”).

Läs mer på programkatalogen eller kontakta SYV eller se skolans egen hemsida för mer information.

Idrottsutbildningar i Skaraborg

RIG:
Cykel
Riksidrottsgymnasium: Katedralskolan
Volleyboll Riksidrottsgymnasium: Ållebergsgymnasiet

NIU:
Fotboll: Gymnasium Skövde, Ållebergsgymnasiet
Handboll: Gymnasium Skövde
Innebandy: Vadsbogymnasiet
Tennis: De la Gardiegymnasiet

LIU:
Bandy
: De la Gardiegymnasiet
E-sport: Olinsgymnasiet
Fotboll: De la Gardiegymnasiet, Gymnasium Skövde, Katedralskolan, Lagmansgymnasiet, Olinsgymnasiet, Vadsbogymnasiet, Ållebergsgymnasiet
Handboll: Katedralskolan, Olinsgymnasiet
Innebandy: Gymnasium Skövde, Katedralskolan, Lagmansgymnasiet
Ishockey: De la Gardiegymnasiet, Katedralskolan, Lagmansgymnasiet, Vadsbogymnasiet
Konståkning: Katedralskolan
Övriga idrotter: Gymnasium Skövde, Katedralskolan