Yrkesprogrammen inkl. lärlingsutbildningar

Behörighet för yrkesprogram
För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i:
svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.