Antagningsstatistik

Här finns den senaste antagningsstatistiken.

Öppna PFD-filen "Preliminär antagning 2020" för att se information om vilka program som har lediga platser samt meritvärden.

Det går ockå att se aktuell sökstatistik och preliminär antagningsstatistik per kommun genom att klicka på länken "Statistik per kommun".

Öppna PDF-filer "Slutantagning" för åren 2013-2019 för att se den slutliga antagningsstatistiken.