Studievägar

Här kan du se vilka aktuella studievägar som finns på varje skola. Du kan även se studievägskoden.

Se länken.

Du kan göra urval på kommun och skola för att se vilka program en viss skola har.

Du kan välja att bara gör urval på kommun då ser du alla skolors studievägar i just den kommunen.

Du kan välja att bara gör urval på ett visst program och då ser du var programmet finns i hela Skaraborg.