Fri kvot

Ett begränsat antal platser ska avsättas för elever som är behöriga men som:

  • på grund av särskilda omständigheter* bör ges företräde framför övriga sökande

  • kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg till exempel elever med utländska betyg som motsvarar svensk behörighet. Eleven måste dock ha godkänt betyg i SV eller SVA (gäller ej nordiska elever)

 

Elever som antas via den fria kvoten måste vara behöriga i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för de specifika program som du har sökt till. Det är beslutsfattaren för den sökta skolan som fattar beslutet om antagning. Beslut om antagning på fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen. 

Sökande från nordiska länder: Finland, Danmark, Norge och Island behöver inte betyg i svenska för att uppnå behörighet. Sökande ska också bifoga intyg på att sökande är folkbokförd i nordiskt land.

Betygsdokument som är utfärdade på engelska, norska eller danska behöver inte översättas innan de skickas till oss på Gymnasieantagningen. Om dina betygsdokument är på andra språk behöver du bifoga en översättning av dokumentet. Översättningen ska vara på svenska eller engelska och ska utföras av en opartisk översättare, det vill säga inte av dig som elev eller någon annan anhörig till dig.

Det går att sök via Fri kvot på nationella program, programinriktat val (IMV) och yrkesintroduktion (IMY).

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för rådgivning om du vill söka Fri kvot.

Gör så här:

Ansök med hjälp av med din studie- och yrkesvägledare i samband med gymnasievalet. Logga in med ditt BankID, fyll i digital blankett och bifoga eventuella bilagor**. Intyg måste inte bifogas, utan kan skickas direkt till rektor på sökt skola. Gymnasieantagningen måste inte se intygen.

Saknar du BankID så fyll i pappersblankett och mejla in till utbildning@skaraborg.se. Din underskrift måste finnas med på pappersansökan.

Mer information om riktlinjerna vid antagning i Fri kvot finner ni här på sidan.

* För elev om sociala, psykologiska eller medicinska orsaker av tillfällig karaktär kan bedömas ha haft inverkan på elevens prestationer och betyg. 

**De ska styrkas med intyg från läkare, socialsekreterare, psykolog eller motsvarande.