Så här behandlar vi personuppgifter

Skaraborgs Kommunalförbund samlar in och hanterar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra våra åtaganden.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, filmer och ljudupptagningar.

Vad menas med behandling av personuppgifter?
Med behandling avses alla de åtgärder som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Ändamål
De uppgifter som Skaraborgs Kommunalförbund handhar är namn och kontaktuppgifter till de elever som finns inom Skaraborgs skolväsen och namn och kontaktuppgifter till tjänstemannarepresentanter som ingår i förbundets nätverk.

Allmänna handlingar
Skaraborgs Kommunalförbund omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att personuppgifter som kommer in till oss i princip alltid är allmänna handlingar. Vem som helst har rätt att begära ut dem och läsa dem, om de inte omfattas av sekretess.

Kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss med en skriftlig begäran.

Begäran skickas till utbildning@skaraborg.se

Personuppgiftsansvarig
Skaraborgs Kommunalförbund och Skaraborgs kommuner

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@skovde.se