Gymnasieprogram

Mer information om vilka program och inriktningar som finns att söka hittar du i menyn till vänster. Här nedan ser du programutbudet i Skaraborg, 19 skolor samt VGR:s Naturbruksskolor. Dra i rullisten för att kunna se alla skolorna och programmen. Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) börjar på rad 118/143.

 * sökbart, men antal platser är inte bestämt

Vill du veta mer om programmen så tar du kontakt med respektive gymnasieskola eller med din studie- och yrkesvägledare. Likaså om du vill ha mer information och samtal inför omval. Du som sökt till program som inte startar kommer att få information från gymnasieantagningen. 

Förändringar programutbudet våren 2024

 

Program som inte startar

Rudbecksgymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet startar inte hösten 2024.

Katedralskolan, Yrkesintroduktion mot Försäljnings- och serviceprogrammet går inte att söka på gruppnivå (IMYFS)

De la Gardiegymnasiet, Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet går inte att söka på gruppnivå (IMVSA)

Gymnasium Skövde Kavelbro, Bygg- och anläggningsprogrammet mot Måleri startar inte.

Olinsgymnasiet Sparresäter, Naturbruksprogrammet inriktning naturturism startar inte. 

 

Utökade platser
Lagmansgymnasiet, Fordons- och transportprogrammet, från 16 till 18 platser

 

De la Gardiegymnasiet VVS-och fastighetsprogrammet, från 10 till 12 platser

 

Drottning Blankas gymnasieskola, Hotell- och turismprogrammet, från 12 till 16 platser

Drottning Blankas gymnasieskola, Hantverksprogrammet, från 28 till 30 platser

Drottning Blankas gymnasieskola, Ekonomiprogrammet, från 16 till 22 platser  

 

Gymnasium Skövde, Industritekniska programmet, Svetsteknik från 12 till 16 platser.

Gymnasium Skövde, Estetiska programmet Bild och form, från 18 till 20 platser

 

Olinsgymnasiet i Tibro, Bygg- och anläggningsprogrammet, från 12 till 20 platser

Olinsgymnasiet i Tibro, Ekonomiprogrammet, från 16 till 24 platser

Olinsgymnasiet i Tibro, El- och energiprogrammet, från 8 till 12 platser

Olinsgymnasiet i Tibro, Fordons- och transportprogrammet, från 16 till 20 platser

Vänergymnasiet Olins, Fordons- och transportprogrammet inriktningen LAS, från 10 till 16 platser

Praktiska gymnasiet Skövde, Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri från 8 till 10 platser

Ållebergsgymnasiet, Försäljnings- och serviceprogrammet, från 15 till 20 platser

Ållebergsgymnasiet, Ekonomiprogrammet, från 50 till 55 platser

Ållebergsgymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet, från 50 till 60 platser

Ållebergsgymnasiet Falköping, Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet sökbart i grupp, från 0 till 2 platser


Ållebergsgymnasiet Falköping, Programinriktat val mot Industritekniska programmet sökbart i grupp, från 0 till 2 platser


Ållebergsgymnasiet Falköping, Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet söktbart i grupp, från 0 till 4 platser

 

Minskade platser
De la Gardiegymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet, från 90 till 78 platser

De la Gardiegymnasiet, Teknikprogrammet, från 90 till 60 platser

De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Bild och formgivning, från 20 till 12 platser

De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Estetik och media, från 15 till 8 platser

De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Musik, från 15 till 10 platser

 

Gymnasium Skövde, Estetiska programmet Estetik och Media, från 14 till 12 platser

Gymnasium Skövde, Humanistiska programmet, från 20 till 16 platser

 

 

Rudbecksgymnasiet, Ekonomiprogrammet, från 16 till 12 platser

Rudbecksgymnasiet, Naturvetenskapsprogrammet, från 16 till 10 platser

Rudbecksgymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet, från 20 till 16 platser

Rudbecksgymnasiet, Teknikprogrammet, från 10 till 8 platser

Rudbecksgymnasiet, Vård och omsorgsprogrammet (lärling), från 10 till 8 platser

 

Drottning Blankas gymnasieskola, Barn- och Fritidsprogrammet, från 12 till 10 platser

Drottning Blankas gymnasieskola, Samhällsvetenskapsprogrammet, från 50 till 30 platser

 

NTI Gymnasiet Skövde, El- och energiprogrammet, från 32 till 28 platser

NTI Gymnasiet Skövde, Programinriktat val mot El- och energiprogrammet, från 4 till 3 platser

NTI Gymnasiet Skövde, International Baccalaureate (IB), från 25 till 15 platser

NTI Gymnasiet Skövde, Teknikprogrammet, från 32 till 25 platser

 

Ållebergsgymnasiet Falköping, Barn- och fritidsprogrammet, från 30 till 28 platser


Ållebergsgymnasiet Falköping, Industritekniska programmet, från 16 till 14 platser


Ållebergsgymnasiet Falköping, Vård- och omsorgsprogrammet, från 20 till 16 platser 

 

Övrigt

De la Gardiegymnasiet, Franska steg 1 startar inte.