Gymnasieprogram

Mer information om vilka program och inriktningar som finns att söka hittar du i menyn till vänster. Här nedan ser du programutbudet i Skaraborg, 19 skolor samt VGR:s Naturbruksskolor. Dra i rullisten för att kunna se alla skolorna och programmen. Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) börjar på rad 118/143.

 * sökbart, men antal platser är inte bestämt

Vill du veta mer om programmen så tar du kontakt med respektive gymnasieskola eller med din studie- och yrkesvägledare. Likaså om du vill ha mer information och samtal inför omval. Du som sökt till program som inte startar kommer att få information från gymnasieantagningen. 

Förändringar programutbudet våren 2024

 

Program som inte startar
Rudbecksgymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet startar inte hösten 2024.

 

Utökade platser
Lagmansgymnasiet, Fordons- och transportprogrammet, från 16 till 18 platser

De la Gardiegymnasiet VVS-och fastighetsprogrammet, från 10 till 12 platser

Drottning Blankas gymnasieskola, Hotell- och turismprogrammet, från 12 till 14 platser
Drottning Blankas gymnasieskola, Hantverksprogrammet, från 28 till 30 platser

Olinsgymnasiet i Tibro, Bygg- och anläggningsprogrammet, från 12 till 20 platser
Olinsgymnasiet i Tibro, Ekonomiprogrammet, från 16 till 24 platser
Olinsgymnasiet i Tibro, El- och energiprogrammet, från 8 till 12 platser
Olinsgymnasiet i Tibro, Fordons- och transportprogrammet, från 16 till 20 platser

Vänergymnasiet Olins,  Fordons- och transportprogrammet inriktningen LAS, från 10 till 16 platser

 

Minskade platser
De la Gardiegymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet, från 90 till 78 platser
De la Gardiegymnasiet, Teknikprogrammet, från 90 till 60 platser
De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Bild och formgivning, från 20 till 12 platser
De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Estetik och media, från 15 till 8 platser
De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Musik, från 15 till 10 platser

 

Rudbecksgymnasiet, Ekonomiprogrammet, från 16 till 12 platser
Rudbecksgymnasiet, Naturvetenskapsprogrammet, från 16 till 10 platser
Rudbecksgymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet, från 20 till 16 platser
Rudbecksgymnasiet, Teknikprogrammet, från 10 till 8 platser
Rudbecksgymnasiet, Vård och omsorgsprogrammet (lärling), från 10 till 8 platser

Drottning Blankas gymnasieskola, Barn- och Fritidsprogrammet, från 12 till 10 platser
Drottning Blankas gymnasieskola, Samhällsvetenskapsprogrammet, från 50 till 30 platser

 

Övrigt
De la Gardiegymnasiet, Franska steg 1 startar inte.