Flera elever som sitter i ett uppehållsrum

Högskoleförberedande program

Till vänster hittar du information om programmen.

Behörighet för Högskoleförberedande program
För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

För Ekonomi- (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För Naturvetenskaps- (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst.