Ekonomiprogrammet (EK)

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Vad lär jag mig?
Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Utbildningen ger dig också kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Inriktningar
• Ekonomi
• Juridik