Skara och Töreboda

Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor

Naturbruksprogrammet är till för dig som är intresserad av djur, natur, teknik, miljö, lantbruk, trädgård och skog. Utbildningen varvar teori och praktik. Innehållet i din utbildning utformar du i hög grad själv.

www.naturbruk.nu/sotasen
www.naturbruk.nu/uddetorp

Program på denna skola
Naturbruksprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för skog, mark och djur

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val inom Naturbruksprogrammet
Yrkesintroduktion (Intresseanmälan)