Falköping

Ållebergsgymnasiet

Ållebergsgymnasiets ledord är ”Kunskap, Trivsel och Kvalitet” och sammanfattar på ett bra sätt skolan och dess utbildningar. Vi har hög andel behöriga lärare, och hög trivsel bland både elever och personal.

allebergsgymnasiet.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Estetiskt program
Programinriktat val; mot Handels- och adminstrationsprogrammet
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Handels- och adminstrationsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuella program