Elever med behov av extra stöd

I Skaraborg finns det unika utbildningar för dig som har AS/HFA och som har behov av extra stöd och undervisning i liten grupp.

Rudbecksgymnasiet i Tidaholm: Klass med extra stöd för elever på Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

På dessa utbildningar kan du som har högfungerande autism få det stöd du behöver. Gemensamt för utbildningarna är att du läser i en liten grupp och har lärare som du lär känna. Du kommer också att ha många av dina lektioner i ditt hemklassrum där du har en egen arbetsplats.

Antagning sker genom fri kvot. Det betyder att några platser på programmen är vikta för elever med högfungerande autism.

Ansökan till programmet ska alltid göras till ditt eget antagningskansli. Det innebär att det är din kommun som avgör vilket som är sista datum att söka och hur du ska göra för att söka. Du kan få hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Se till att det tydligt framgår att det är till AS/HFA-verksamheten på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm du söker, samt vilket program du söker. (Söker ni via Utbildning Skaraborg, skriv det på övriga upplysningar i ansökan)

När du ska skicka in din ansökan är det viktigt att du, tillsammans med din ansökan, skickar med nedanstående dokument. Blanketten särskilda skäl är för dig som söker en skolplats som ligger utanför ditt samverkansområde.

Tillsammans med din ansökan ska du skicka med följande blanketter:
• Fri kvot
• Särskilda skäl

För att vara behörig ska du vara godkänd i vissa ämnen från grundskolan. Vilka ämnen du ska vara behörig i varierar beroende på vilket program du söker till.