Elever med behov av extra stöd

I Skaraborg finns det unika utbildningar för dig som har AS/HFA och som har behov av extra stöd och undervisning i liten grupp.

Rudbecksgymnasiet i Tidaholm: Klass med extra stöd för elever på Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

På dessa utbildningar kan du som har högfungerande autism få det stöd du behöver. Gemensamt för utbildningarna är att du läser i en liten grupp och har lärare som du lär känna. Du kommer också att ha många av dina lektioner i ditt hemklassrum där du har en egen arbetsplats.

Ansökan till programmet ska alltid göras till ditt eget antagningskansli. Det innebär att det är din kommun som avgör vilket som är sista datum att söka och hur du ska göra för att söka. Du kan få hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Se till att det tydligt framgår att det är till AS/HFA-verksamheten på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm du söker, samt vilket program du söker. Bor du inom Skaraborg vill vi att du skriver under ”Övriga upplysningar” att det är till AS/HFA du ansöker.

Bor du utanför Skaraborg ska du tillsammans med ansökan skicka med blanketten Särskilda skäl, se länk till höger. 

För att vara behörig ska du vara godkänd i vissa ämnen från grundskolan. Vilka ämnen du ska vara behörig i varierar beroende på vilket program du söker till. Du kan se vilka ämnen du behöver vara behörig i här: Behörighet till gymnasiet.

 

Kontakta Rudbecksgymnasiet för mer information. 
Rudbecksgymnasiet - För elever med AS/HFA