Skara och Götene

Olinsgymnasiet

Olinsgymnasiet är den lilla skolan som har allt! Vår utbildning bedrivs i moderna lokaler med engagerade lärare som jobbar för att alla elevers studietid ska bli en upplevelse för livet.

http://www.olinsgymnasiet.se/ 

Skara

Program på denna skola
Estetiska programmet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val mot Estetiskt program

Gymnasiesärskolan
Programmet för estetiska verksamheter programfördjupning musik och dans
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för fordonsvård och godshantering

Götene


Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Samhällsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat val; mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat val; mot  Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot  Samhällsprogrammet