Viktiga datum för antagningen

8 januari - Inloggningssidan öppnas kl. 09.00 och eleverna kan göra sina val via webben. Gäller även elever som ska söka anpassad gymnasieskola.

1 februari - Sista dagen för eleverna att söka. Inloggningssidan stänger klockan 24.00

15 april kl. 09.00 - Eleverna kan logga in och se sitt preliminära antagningsbesked

15 april kl. 09.00 - Inloggningssidan öppnas för omval (gäller ej elever som sökt anpassad gymnasieskola)

15 maj - Omvalsperioden avslutas. Inloggningssidan stänger klockan 24.00

Maj - Antagningsbesked skickas per post till elever som sökt anpassad gymnasieskola (v. 22)

Juni - Slutbetygen skickas automatiskt till Antagningskansliet vid terminsslutet

1 juli kl. 09.00 - Eleverna kan logga in och se sitt antagningsbesked

25 juli - Sista svarsdag då elever ska ha svarat på sitt antagningsbesked

Augusti - Reservantagning genomförs i flera omgångar. Sökande meddelas per brev/telefon. Första reservantagningen påbörjas v. 32

September - Reservantagningen avslutas 15 september