Viktiga datum för antagningen

7 januari - Inloggningssidan öppnas och eleverna kan göra sina val via webben. Gäller även särskoleelever.

8 februari - Sista dagen för eleverna att söka. Inloggningssidan stänger klockan 24.00

15 april - Preliminärantagningen
15 april - Inloggningssidan öppnas för omval (gäller ej särskoleelever)

15 maj - Omvalsperioden avslutas. Inloggningssidan stängs klockan 24.00

Maj- Antagningsbesked skickas per post till elever som sökt gymnasiesärskolan

Juni - slutbetygen skickas automatiskt till Antagningskansliet vid terminsslutet

1 juli - Eleverna kan se om de blivit antagna på webben

25 juli - Sista svarsdag då elever ska ha svarat på sitt antagningsbesked

Augusti - Reservantagning genomförs i flera omgångar. Sökande meddelas per brev/telefon. Första reservantagningen påbörjas v32