Sökande till högre årskurs

Antagningskansliet Utbildning Skaraborg hanterar endast ansökningar till gymnasieskolan årskurs 1.

Om du är intresserad av att ansöka till en gymnasieskola i Skaraborg:

  • till år 1 efter den 15 september (Antagningsenheten har då lämnat över antagningen till gymnasieskolorna). 

  • till en högre årskurs 

 

- så kontaktar du direkt ansvarig rektor eller studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan som du vill söka till.