Skövde

Praktiska i Skövde

Längtar du ut i arbetslivet? Vill du plugga något som både ger dig jobb och förutsättningar för framtida studier? Praktiska i Skövde är i så fall skolan för dig. Vi ger dig en varierad utbildning med förankring i arbetslivet. Under dina tre år hos oss varvas teori på skolan med praktik på företag. Du har också möjlighet att läsa kurser så att du får grundläggande behörighet till högskolan.

www.praktiska.se

Program på denna skola
Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling
Fordons- och transportprogrammet, lärling
Försäljnings- och serviceprogrammet, lärling
Hantverksprogrammet, florist, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Fordon- och transportprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Hantverksprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Yrkesintroduktion mot Försäljnings- och serviceprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Yrkesintroduktion mot Fordon- och transportprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet, lärlingsliknande utbildning