Tidaholm

Rudbecksgymnasiet

På Rudbecksgymnasiet satsar vi på våra elever. Här har du fördelen att läsa i mindre grupper än på många större skolor. Det gör att du lär känna dina lärare väl och att du får det stöd du behöver för att nå just dina mål.

www.rudbecksgymnasiet.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet 
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling

För elever med högfungerande autism
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val; mot Ekonomiprogrammet
Programinriktat val; mot El och energiprogrammet
Programinriktat val; mot Estetiskt program
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet 
Programinriktat val; mot Teknikprogrammet

Yrkesintroduktion mot; Industritekniska programmet
Yrkesintroduktion mot; Vård- och omsorgsprogrammet, lärling