Sent omval

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan i efterhand. Tänk då på att din förändrade eller helt nya ansökan kommer att behandlas som en SEN ansökan.

Det innebär att sökande, som valt programmet i tid tas in först. Om det sedan finns platser över kan elever med sena val erbjudas plats.

Ändringsval är:

 • Alla ändrade val, alltså om det är ändrad i ordning, tex flyttar upp och/eller stryker högre val.
 • Om man lägger till ett eller flera val

 
Har du redan kommit in på ett val (alltså blivit antagen den 1/7, ej prel. antagen) är vår rekommendation att du lägger det valet sist i din nya ansökan. Då har du en säker plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.

Gör så här:

 • Efter den antagningen den 1/7 tackat ja eller nej till ditt antagningsbesked (inkl. reservplats) via utbildningskaraborg.se
 • Fyll i blanketten ”sent omval”
 • Skicka eller scanna och mejla in din påskrivna blankett till antagningskansliet:

  Utbildning Skaraborgs Antagningskansli
  Box 54
  541 22 Skövde

  eller utbildning@skaraborg.se

 • När antagningskansliet fått in ditt sena omval och ev. skolan har godkänt omvalet behandlas din nya ansökan. Får du en ny plats får du besked via telefon eller post och behöver sedan svara på din ansökan via ansökningswebben på utbildningskaraborg.se

 

På blanketten behöver du fylla i något av följande skäl. För mer information om de olika valen, se nedan:

 • Ångrar mitt tidigare val
  Ansökan anses som sen, du tas endast in på program i mån av plats, oberoende av ditt meritvärde
 • Utbildningen jag sökte tidigare startar inte
  Tex. om ett program/inriktning läggs ner efter omvalsperioden. Ansökan behandlas som inkommen i tid
 • Jag vill söka en utbildning som tidigare inte gått att söka
  Om någon skola väljer att starta upp ett program/inriktning efter valperioden. Ansökan behandlas som inkommen i tid.
 • Jag blev obehörig till tidigare sökt utbildning
  Tex. om man vill lägga till val som IMR eller att man inte blir behörig till ett högskoleförberedande program och vill lägga till ett yrkesförberedande.  Ansökan behandlas som inkommen i tid.
 • Annat skäl, bifoga särskilt skäl på separat papper
  Ditt skäl prövas av mottagande skola. Exempel på särskilda skäl är sen flytt, sjukdom eller sociala skäl.

 

OBSERVERA!

Efter den 15 maj kommer du enbart antas till programmet i mån av plats (om det inte föreligger särskilda skäl som är styrkta och bedöms som godtagbara).

Efter den 15 september görs alla sena omval emellan skolorna. Alltså behöver ingen ansökan göras via antagningskansliet. Kontakta din SYV för mer information.