Sent omval

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan i efterhand. Tänk då på att din förändrade eller helt nya ansökan kommer att behandlas som en SEN ansökan.

Det innebär att sökande, som valt programmet i tid tas in först. Om det sedan finns platser över kan elever med sena val erbjudas plats.

Ändringsval är:

  • Alla ändrade val, alltså om det är ändrad i ordning, tex flyttar upp och/eller stryker högre val.
  • Om man lägger till ett eller flera val

 
Har du redan kommit in på ett val (alltså blivit antagen den 1/7, ej prel. antagen) är vår rekommendation att du lägger det valet under de val som du är intresserad av i din nya ansökan. Då har du en säker plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.

Gör så här:

  • Efter antagningen den 1/7 tacka ja eller nej till ditt antagningsbesked (inkl. reservplats) via utbildningskaraborg.se.

  • Logga in med ditt BankID och fyll i blanketten ”sent omval”.

  • Saknar du BankID fyll i pappersblankett och mejla till utbildning@skaraborg.se. Din underskrift måste finnas med på pappersansökan.

  • Finns det särskilda skäl t.ex. sociala eller medicinska till din sena ansökan ska det bifogas (separat blankett finns, ditt skäl prövas då av mottagande skola).

 

När antagningskansliet fått in ditt sena omval och ev. skolan har godkänt omvalet behandlas din nya ansökan. Får du en ny plats får du besked via telefon eller post och behöver sedan svara på din ansökan via ansökningswebben på utbildningskaraborg.se.

 

OBSERVERA!

Efter den 15 maj kommer du enbart antas till programmet i mån av plats (om det inte föreligger särskilda skäl som är styrkta och bedöms som godtagbara).

Efter den 15 september görs alla sena omval emellan skolorna. Alltså behöver ingen ansökan göras via antagningskansliet. Kontakta din SYV för mer information.