hand som skriver med penna på papper

Inträdesprov/färdighetsprov

En del skolor har inträdesprov till estetiska program och International Baccalaureate (IB)

Inträdesprov genomförs också för program inom RIG (Riksidrottsgymnasium) och NIU (Nationellt godkända idrottsutbildningar).

Vill du veta om en skola du sökt till har inträdesprov kan du kontakta skolan direkt för mer information. Om du har sökt till en skola där inträdesprov ska göras så kommer du att kallas till prov (gäller ej RIG och NIU).

Elever som genomfört ett färdighetsprov på Estetiska programmet kan få följande färdighetspoäng:
Poängen sätts i en 10-gradig skala, 1x26, 2x26, 3x26 o s v... till maximalt 10x26=260 poäng.

Vid antagning till Estetiska programmet där inträdesprov görs, räknas provpoängen med i meritvärdet.

Elever som inte genomfört provet får inga färdighetspoäng, men kan dock fortfarande vara behöriga att söka till programmet.

Till International Baccalaureate (IB), kräver skolan ofta att man gör inträdesprov som du måste få godkänt på för att anses som behörig till sökt program. Skolornas prov och urval för antagning skiljer sig åt. För mer information om vad som krävs för antagning till olika IB-program, kontakta den skola du sökt till.