Fordons- och transportprogrammet (FT)

YRKESPROGRAM

Vad lär jag mig?
Du lär dig diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan också utbilda dig i hur man hanterar gods på lager och i terminaler eller transporterar gods eller personer.

Inriktningar
• Karosseri och lackering
• Lastbil och mobila maskiner
• Personbil
• Transport