Handels- och administrationsprogrammet (HA)

YRKESPROGRAM

Vad lär jag mig?
Du får kunskaper inom försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, och affärsutveckling. Samt också administrativt och organisatoriskt arbete.

Inriktningar
• Administrativ service (Anordnas inte inom Utbildning Skaraborg)
• Handel och service