VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

YRKESPROGRAM

Vad lär jag mig?
Du lär dig installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du får också kunskap i hur en fastighet, tekniska anläggningar och system förvaltas och underhålls.

Inriktningar

  • Fastighet (anordnas inte inom Utbildning Skaraborg)
  • VVS
  • Ventilation (anordnas inte inom Utbildning Skaraborg)
  • Kyl- och värmepumpsteknik (anordnas inte inom Utbildning Skaraborg)