Yrkesintroduktion (IMY)

Programmet vänder sig i första hand till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Men även elever som är behöriga kan i vissa fall gå yrkesintroduktion. Programmet är även öppet för elever från grundsärskolan som vill och klarar av att gå utbildningen.

Du får en yrkesinriktad utbildning som hjälper dig att få jobb eller att studera vidare på ett yrkesprogram.

Du får din utbildning i grupp eller som enskild elev.

Antagning till programmet sker via Utbildning Skaraborg då programmet är format för en grupp.
Individuell antagning sker via hemkommunen.