Ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt.

Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever kommer fortsättningsvis att läsa kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utföra ett examensarbete. Minst 10 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i det fjärde året.
Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan vara aktuella.

Profiler
Utbildningen har fyra profiler:
• Design och produktutveckling
• Produktionsteknik
• Informationsteknik
• Samhällsbyggande

Behörighet
Behörig att söka det fjärde året är den som har läst teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Ansökan
Du som vill söka till det fjärde året gör det direkt till aktuell skola. Information om och ansökningsformulär till utbildningen hittar du på respektive skolas hemsida. Länkar dit hittar du till höger, under "Relaterad information"