Öppet hus på NTI Gymnasiet i Skövde

23 jan 2020 17:00 − 19:00

Kylarvägen 1, SKÖVDE

Tel. 0500-41 69 90 

skovde@ntig.se

www.ntigymnasiet.se/skovde