Olinsgymnasiet Götene

http://www.olinsgymnasiet.se/ 

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat val mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat val mot  Industritekniska programmet