Lagmansgymnasiet

www.lagmansgymnasiet.se


Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet 
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet 

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat val; mot Ekonomiprogrammet
Programinriktat val; mot El och energiprogrammet
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot Naturvetenskapsprogrammet
Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet
Programinriktat val; mot Teknikprogrammet