Vadsbogymnasiet

www.vadsbogymnasiet.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Industritekniska programmet
Programinriktat individuellt val mot Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Individuella program