Rudbecksgymnasiet

www.rudbecksgymnasiet.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

För elever med högfungerande autism
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot El- och energiprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Industritekniska programmet