Rudbecksgymnasiet

www.rudbecksgymnasiet.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

För elever med högfungerande autism
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet 

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val; mot Ekonomiprogrammet
Programinriktat val; mot El och energiprogrammet
Programinriktat val; mot Estetiskt program
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; Teknikprogrammet
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet
Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet