Praktiska i Skövde

www.praktiska.se

Program på denna skola
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat val mot Fordon- och transportprogrammet
Programinriktat val mot Handels- och administrationsprogrammet
Programinriktat val mot Hantverksprogrammet
Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Fordon- och transportprogrammet
Yrkesintroduktion mot Handels- och administrationsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet