Praktiska i Skövde

www.praktiska.se

Program på denna skola
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Naturbruksprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt val mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Handels- och administrationsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Hantverksprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Naturbruksprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Vård- och omsorgsprogrammet