Praktiska i Skövde

www.praktiska.se

Program på denna skola
Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling
Fordons- och transportprogrammet, lärling
Handels- och administrationsprogrammet, lärling
Hantverksprogrammet, florist, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Fordon- och transportprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Handels- och administrationsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Hantverksprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Yrkesintroduktion mot Handels- och administrationsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet, lärlingsliknande utbildning