Katedralskolan

www.katedralskolan.nu

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogram
International Baccalaureate (IB)
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot El- och energiprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Handels- och administrationsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Individuella program