Gymnasium Skövde

www.gymnasiumskovde.se

Program på Gymnasium Skövde Kavelbro
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Program på Gymnasium Skövde Västerhöjd
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Humanistiska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt program mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot El- och energiprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Handels- och administrationsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Hantverksprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Industritekniska programmet
Programinriktat individuellt program mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot VVS- och fastighetsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuella program