Gymnasium Skövde

www.gymnasiumskovde.se

Program på Gymnasium Skövde Kavelbro
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat val; mot Ekonomiprogrammet
Programinriktat val; mot El- och energiprogrammet
Programinriktat val; mot Estetiskt program
Programinriktat val; mot Fordon- och transportprogrammet
Programinriktat val; mot Handels- och administrationsprogrammet
Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet
Programinriktat val; mot Humanistiska programmet
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot Naturvetenskapsprogrammet
Programinriktat val; mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet
Programinriktat val; mot Teknikprogrammet
Programinriktat val; mot VVS- och fastighetsprogrammet
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet
Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet

Program på Gymnasium Skövde Västerhöjd
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Humanistiska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuella program