De la Gardiegymnasiet

www.delagardie.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet 
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val; mot Estetiskt program
Programinriktat val; mot Handels- och adminstrationsprogrammet
Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet
Programinriktat val; mot Hotell- och turismprogrammet
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Programinriktat val; mot Teknikprogrammet
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet

 

Gymnasiesärskolan
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Individuella program