De la Gardiegymnasiet

www.delagardie.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet 
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Individuella program

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot El- och energiprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Handels- och administrationsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Hantverksprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Hotell- och turismprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Industritekniska programmet
Programinriktat individuellt val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot VVS- och fastighetsprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet
Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet
Yrkesintroduktion mot Handels- och administrationsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet
Yrkesintroduktion mot Hotell- och turismprogrammet
Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet
Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet