Ållebergsgymnasiet

allebergsgymnasiet.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val; mot El och energiprogrammet
Programinriktat val; mot Estetiskt program
Programinriktat val; mot Handels- och adminstrationsprogrammet
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuella program