Marinteknikprogrammet

Marinteknikutbildningen

Riksrekryterande yrkesprogram

Riksrekryterande yrkesprogram är yrkesutbildningar som inte ryms inom de nationella yrkesprogrammen. Dessa utbildningar har egna examensmål. Skolverket kan godkänna sådana utbildingar om det finns ett dokumenterat arbetsmarknadsbehov eller ett nationellt intresse.

Det kan handla om små hantverksyrken med litet elevunderlag, till exempel glasblåsare. Det kan också handla om små yrken där utbildningen regleras av internationella överenskommelser, exempelvis inom sjöfartsteknik och flygteknik.

I Skaraborg erbjuds Riksrekryterande yrkesprogram - Marinteknikprogrammet i Mariestad (Vadsbogymnasiet). 

Se länkar nedan för gymnasieskolor med detta program