Upprop!

Här är uppropstiderna för er som ska börja gymnasiet hösten 2020.

Närvaro vid uppropet är obligatoriskt. Frånvaro ska meddelas till gymnasieskolan.

OBS! Uppropstider kan komma att ändras på grund av cornaläget, gå in på skolans hemsida för att se om tiden fortfarande stämmer.

13/8

Volvogymnasiet:
Kl. 08.00 – samling Volvogymnasiets entré

 

17/8

Drottning Blankas gymnasieskola:
Kl. 09.00 – samling i matsalen, Kavelbrovägen 2


Gymnasium Skövde, Kavelbro
:
Kl. 08.00

-Industriprogrammet, Industriprogrammets verkstad (skyltar visar på skolan)
-VVS- och fastighetsprogrammet, VF-programmets verkstad, Hus 7 (skyltar visar på skolan)
-Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Programmets restaurang (skyltar visar på skolan)
-Bygg- och anläggningsprogrammet (Hus), Bygghallen, Hus 7 (skyltar visar på skolan)
-Bygg- och anläggningsprogrammet (Måleri), Målerihallen, Hus 7 (skyltar visar på skolan)
-Bygg- och anläggningsprogrammet (Anläggare), Sal 320 (skyltar visar på skolan)
-Fordons- och transportprogrammet (personbil), Personbils verkstad (skyltar visar på skolan)
-Programinriktat val (IMVIN) mot Industriprogrammet, Industriprogrammets verkstad
-Programinriktat val (IMVVF)mot VVS- och fastighetsprogrammet, VF-programmets verkstad, Hus 7
-Programinriktat val (IMVRL) mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Programmets restaurang
- Programinriktat val (IMVBA) mot Bygg- och anläggningsprogrammet, Målerihallen, Hus 7
-Programinriktat val (IMVFT) mot Fordons- och transportprogrammet, Personbils verkstad

Kl. 08.30
-Fordons- och transportprogrammet (transport), Miniaulan (skyltar visar på skolan)
-El- och energiprogrammet, Sal 721, Hus 7 (skyltar visar på skolan)
-Barn- och fritidsprogrammet, Sal 326 (skyltar visar på skolan)
-Hantverksprogrammet – frisör, Salongen (skyltar visar på skolan)
-Programinriktat val (IMVBF) mot Barn- och fritidsprogrammet, Sal 326
-Yrkesintroduktion (IMYHV0L) mot Hantverksprogrammet – frisör, Salongen

Kl. 9.30
-IM – Introduktionsprogrammet (IMA/IMS), Navet

 

Gymnasium Skövde, Västerhöjd:
Kl. 08.00
-Samhällsvetenskapsprogrammet, Hörsal A

Kl. 08.30
-Vård- och omsorgsprogrammet, Hörsal D
-Ekonomiprogrammet, Hörsal A
-Handels- och administrationsprogrammet, Hörsal A
-Teknikprogrammet, Samling vid ingång 5.
-Programinriktat val (IMVVO) mot Vård- och omsorgsprogrammet, Hörsal D
-Yrkesintroduktion (IMYVO) mot Vård- och omsorgsprogrammet, Hörsal D

 

Kl. 09.00
-Naturvetenskapsprogrammet, Samling vid ingång 5.
-Estetiska programmet, Inriktning bild och media i D218
-Estetiska programmet, Inriktning musik i Wennerbergsalen
-Programinriktat val (IMVES) mot Estetiska programmet, D218

Kl.10.00

-Humanistiska programmet, C217

Katedralskolan:
Kl. 08.30 - samling klassvis utanför Katedralskolans huvudentré.

IM / IMV-programmen, kontaktas under veckan före skolstart, vecka 33, av skolan.

 

Lichron Teknikgymnasium: 
Kl. 10.00 - 12.00 samling i matsalen

 

NTI Gymnasiet:
Kl. 09.00 - samling på NTI Gymnasiet, Kylarvägen 1b.

Praktiska gymnasiet i Skövde:
Kl. 10.00 - Samling matsalen, Kylarvägen 2D


Rudbecksgymnasiet:
Se www.rudbecksgymnasiet.se för tid och plats.
Informationen finns på hemsidan från 10 augusti

-Barn- och fritidsprogrammet
-El- och energiprogrammet
-Ekonomiprogrammet
-Fordon- och transportprogrammet
-Industritekniska programmet
-Samhällsvetenskapsprogrammet
-Naturvetenskapsprogrammet
-Teknikprogrammet
-Introduktionsprogrammet

 

Tibro kommun IM
Kl. 09.00 samling i Nyboskolans matsal
-Introduktionsprogrammet

 

18/8

Gymnasium Skövde, Kavelbro:

Kl. 09.00
Gymnasiesärskolan - Nationella programmen, K305 Hus 3

Hjo kommun IM
Kl. 10.00, samling på Vallgården i Hjo.
-Introduktionsprogrammet

 

Karlsborgs kommun IM
Kl. 14.00, samling vuxenutbildningen Karlsborg
-Introduktionsprogrammet
 

Olinsgymnasiet
Alla elever får ett personligt brev inför skolstart med tid

 

Rudbeckgymnasiet
Se www.rudbecksgymnasiet.se för tid och plats.
Informationen finns på hemsidan från 10 augusti
-Estetiska programmet samt IMVES

 

19/8

 

De la Gardiegymnasiet:
Kl. 09.00  - De la Gardiegymnasiets aula
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Estetiska programmet
- Fordons- och transportprogrammet
- Hantverksprogrammet
- Industritekniska programmet
- Naturvetenskapsprogrammet
-Programinriktat val mot Estetiska programmet
-Programinriktat val mot Hantverksprogrammet
-Programinriktat val mot Naturvetenskapsprogrammet
-Programinriktat val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
-Programinriktat val mot Teknikprogrammet

- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Teknikprogrammet
- VVS- och fastighetsprogrammet

 

Kl. 09.00 – Gymnasiesärskolans lokaler i Hus A

-Gymnasiesärskoleprogrammen

 

Kl. 10.00 -  De la Gardiegymnasiets aula
- Barn- och fritidsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Introduktionsprogrammen
-Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet
- Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet

- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet

 

Gullspångs kommun IM
Kl. 08.50-12.15, samling Gallernäsets skola Otterbäcken
-Introduktionsprogrammet

 

Töreboda kommun IM
Kl. 09.00, samling i sal H12
-Introduktionsprogrammet


Ållebergsgymnasiet:
19 augusti är alla nya elever välkomna till skolstart på Ållebergsgymnasiet.

Information om exakta tider för olika klasser delges via vår hemsida https://www.allebergsgymnasiet.se/

 

20/8

Academy of Music and Business: 
Kl. 10.00  - samling AMB i Vara i Gibson Auditorium, Allégatan 53

 

Lagmansgymnasiet:
Kl. 08.45  - har alla som ska börja årskurs 1 upprop i aulan (Vara Konserthus).
 

Vadsbogymnasiet:
Kl. 08.00 – samling Gymnasiesärskolans lokaler
-Gymnasiesärskolan


Kl. 08.30 – samling aulan K5
-Ekonomiprogrammet
-Naturvetenskapsprogrammet
-Vård- och omsorgsprogrammet

 

Kl. 09.00 - samling aulan K5
-Bygg- och anläggningsprogrammet
-El- och energiprogrammet
-Industritekniska programmet
-Marintekniska programmet
-Teknikprogrammet


Kl. 09.30 - samling aulan K5
-Barn- och fritidsprogrammet
-Introduktionsprogrammen inkl. IMV
-Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Vänergymnasiet:
Kl. 08.10 - På Vänergymnasiet 3:e våningen sal Mässen
- Fordons- och transportprogrammet
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

Essunga, Grästorp och Götene kommun IM
Meddelas uppropstid från aktuell gymnasieskola.
-Introduktionsprogrammet