Upprop!

Här är uppropstiderna för er som ska börja gymnasiet hösten 2021.

Närvaro vid uppropet är obligatoriskt. Frånvaro ska meddelas till gymnasieskolan.

OBS! Uppropstider kan komma att ändras på grund av cornaläget, gå in på skolans hemsida för att se om tiden fortfarande stämmer.

Måndag 16 augusti

Rudbecksgymnasiet, Tidaholm
Se www.rudbecksgymnasiet.se för tid och plats.
Informationen finns på hemsidan från 9 augusti

Ållebergsgymnasiet, Falköping
Kl. 08.30 i entréhallen
Barn och fritid
Estet
Samhäll
Fordon

Kl. 09.00 i entréhallen
Bygg
El
Handel
Ekonomi

Kl. 09.30 i entréhallen
Introduktionsprogrammen (IM + IMY)
Vård och omsorg

Kl. 10.00 i entréhallen
IN-trä (Kinnarps)
Teknik
Natur
(IMV har samma uppropstid som det nationella programmet)

Tisdag 17 augusti

De la Gardiegymnasiet, Lidköping
Kl 09:00 Lokal: De la Gardiegymnasiets aula
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Kl 10:00 Lokal: De la Gardiegymnasiets aula
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Kl. 09:00 Lokal: Gymnasiesärskolans lokaler i Hus A
Gymnasiesärskolan
(IMV har samma uppropstid som det nationella programmet)

Katedralskolan, Skara
kl. 08.30 samling vid markerad plats utanför huvudentrén
Nationella program och sökbara IMV

Under vecka 32 kontaktas du av skolan via telefon om tid och plats för upprop. Uppropet kommer att ske tisdagen den 17/8 för:
Introduktionsprogrammet (IM)
Yrkesintroduktion (IMYBA).

IM Karlsborg
Kl. 14.00 samling sal 6 Karlsborgs Gymnasieskola/Vuxenutbildning

Onsdag 18 augusti

Lagmansgymnasiet, Vara
Kl. 08.45 i aulan för alla elever

Vadsbogymnasiet, Mariestad
Gymnasiesärskolan har upprop i sina undervisningslokaler.
3-åriga gymnasieprogram har upprop klassvis i klassrum. Information kommer att finnas i skolans huvudentré.

Kl.08.00
Gymnasiesärskolan

Kl. 08.30
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Kl. 09.00
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Marintekniska programmet
Teknikprogrammet

Kl. 09.30
Barn- och fritidsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Samhällsvetenskapsprogrammet

Vänergymnasiet
kl. 08.10 skolgården utanför VH3 (Första skoldagen är mellan kl. 08.10-15.20)

IM Gullspång
kl. 08.50, Gallernäsets skola i Otterbäcken

IM Töreboda
kl. 09.00 samling i sal H12. Dagen slutar kl. 13.00.

Torsdag 19 augusti

Academy of Music and Business, Vara
Kl. 10.00 AMB Vara Allégatan 53. Uppropet sker i skolans auditorium.

Volvogymnasiet, Skövde
Kl. 08.00 på Volvogymnasiet, Johan G Grönvalls plats 8

IM Tibro
kl. 09.30 på Nyboskolan, Nybogatan 5

Måndag 23 augusti

Drottning Blankas Gymnasieskola, Skövde
kl. 09.00 personal möter dig i entrén och hjälper dig till rätt klassrum

Lichron Teknikgymnasium, Skövde
kl. 10.00 samling i matsalen

NTI Gymnasiet, Skövde
kl. 09.00 på NTI Gymnasiet Kylarvägen 1 B

Gymnasium Skövde Kavelbro
Kl. 08:00 Gymnasiesärskolans nationella program
Kavelbrohallen

Kl. 08:00 Gymnasiesärskolansindividuella program
Hus 4

Kl. 08:00 - Industriprogrammet
Industriprogrammets verkstad (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:00 – Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Programmets restaurang (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:00 – Bygg- och anläggningsprogrammet (Hus)
Bygghallen, Hus 7 (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:00 - Bygg- och anläggningsprogrammet (Måleri)
Målerihallen, Hus 7 (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:00 - Bygg- och anläggningsprogrammet (Anläggare)
Sal 320 (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:00 – Fordons- och transportprogrammet (personbil)
Personbils verkstad (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:30 – Fordons- och transportprogrammet (transport)
Sal 102 (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:30 – El- och energiprogrammet
Sal 721, Hus 7 (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:30 – Barn- och fritidsprogrammet
Sal 326 (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:30 – Hantverksprogrammet – frisör
Salongen (skyltar visar på skolan)

Kl. 08:30 – VVS- och fastighetsprogrammet
VF-programmets verkstad, Hus 7 (skyltar visar på skolan)

Kl. 09.30 – IM -Introduktionsprogrammen
Miniaulan

(IMV och IMY följer de nationella programmen)


Gymnasium Skövde Västerhöjd
Kl. 08:00 Samhällsvetenskapsprogrammet
Skolgården

Kl. 08:30 - Vård- och omsorgsprogrammet
D117 och C106.

Kl. 08:30 – Ekonomiprogrammet
Hörsal A

Kl. 08:30 Handels- och administrationsprogrammet
Hörsal A

Kl. 08:30 -Teknikprogrammet
Samling vid ingång 5.

Kl. 09:00 Naturvetenskapsprogrammet
Samling vid ingång 5.

Kl. 09.00 Estetiska programmet
Inriktningarna bild & form och estetik & media i D218

Kl. 09.00 Estetiska programmet
Inriktning musik i Wennerbergsalen

Kl.10.00 - Humanistiska programmet
Skolgården

(IMV har samma uppropstid som det nationella programmet)

IM Hjo
IM kontaktar dig i början av augusti för individuell uppstart under vecka 33. Helklass startar 23/8 kl. 08.00.

Olinsgymnasiet Götene och Skara
Information om tid och plats för skolstart kommer skickas ut av skolan.

IM Essunga, Grästorp, Götene
Du kommer att bli kontaktad av din blivande gymnasieskola.