Upprop!

Här är uppropstiderna för er som ska börja gymnasiet hösten 2019

 Närvaro vid uppropet är obligatoriskt. Frånvaro ska meddelas till gymnasieskolan.

15/8

Volvogymnasiet:
Kl. 08.00 - Volvogymnasiet

19/8

Drottning Blankas gymnasieskola:
Kl. 09.00 - i matsalen, Pentam Kavelbrovägen 2

NTI Gymnasiet:
Kl. 09.00 - samling på NTI Gymnasiet, Kylarvägen 1b.

Katedralskolan:
Kl. 08.30 - Samling i aulan

Rudbeckgymnasiet
Kl. 08.45 -Rudbecksgymnasiets idrottshall
- Barn- och fritidsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet
- Industritekniska programmet
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet 
- Naturvetenskapsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet
- Introduktionsprogrammet

 

20/8

Academy of Music and Business: 
Kl. 10.00  - samling AMB i Vara i Gibson Auditorium, Allégatan 53

Gymnasium Skövde, Kavelbro:
Kl. 08.00 - Elevrestaurangen
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet              
- Barn- och fritidsprogrammet
- Industriprogrammet

Kl. 08.30 - Elevrestaurangen
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- VVS- och fastighetsprogrammet
- Hantverksprogrammet - Frisör                       

Kl. 09.30  - Nya Kavelbrohallen OBS! INTE i Elevrestaurangen
- Introduktionsprogrammen

Gymnasium Skövde, Västerhöjd:
Kl. 08:00 - Hörsal A
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Humanistiska programmet

Kl. 08:30 - Hörsal D
- Vård- och omsorgsprogrammet

Kl. 08:30 - Hörsal A
- Ekonomiprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet

Kl. 09:00 - Hörsal A
- Naturvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet

Kl. 09:00 - Hörsal D
- Estetiska programmet

Lichron Teknikgymnasium: 
Kl. 10.00 - Samling i matsalen

Praktiska gymnasiet i Skövde:
Kl. 09.00 - Samling matsalen, Kylarvägen 2D

Rudbeckgymnasiet
Kl. 08.45 -Rudbecksgymnasiet, samling på respektive program
- El- och energiprogrammet
- Estetiska programmet

Ållebergsgymnasiet:
Kl. 08.30  - Entréhallen

 
21/8

De la Gardiegymnasiet:
Kl. 09.00  - De la Gardiegymnasiets aula
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Estetiska programmet
- Fordons- och transportprogrammet
- Hantverksprogrammet
- Industritekniska programmet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Teknikprogrammet
- VVS- och fastighetsprogrammet

Kl. 10.00 -  De la Gardiegymnasiets aula
- Barn- och fritidsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Introduktionsprogrammen
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet

Lagmansgymnasiet:
Kl. 08.45  - i aulan


Vadsbogymnasiet:
Kl. 08.30 - samlingssalen K5
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Kl. 09.00 - samlingssalen K5
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och engergiprogrammet
Industritekniska programmet
Marintekniska programmet
Teknikprogrammet
Lärling Bygg- och anläggningsprogrammet
Lärling Vård- och omsorgsprogrammet

Kl. 09.30 - samlingssalen K5
Barn- och fritidsprogrammet
Introduktionsprogrammen inkl. IMV
Samhällsprogrammet

Vänergymnasiet:
Kl. 08.10 - På vänergymnasiet 3:e våningen sal Mässen

 

22/8

Tibro Kompetenscenter:
Kl. 09.00 samling i sal 209
IMY Fordon- och transport
IMY Industritekniska