Jag ska flytta för att studera på annan ort. Måste jag ändra min folkbokföring?

Grundskola och gymnasium

Om du är under 18 år och på grund av dina studier måste bo i en annan bostad än dina föräldrar, ska du ändå vara folkbokförd hos dina föräldrar. Detta gäller så länge du fortsätter i grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning som du påbörjat innan du fyllt 18 år, dock längst till och med din 21-årsdag.

Datum