Har jag rätt till busskort när jag går på gymnasiet?

Ja, om färdvägen överstiger 6 km ska din hemkommun stå för busskort.

Datum