Jag är inte nöjd med det jag har kommit in på – hur ska jag göra för att byta program?

Du kan komma in med ett sent omval, men kan endast få en nya plats om det finns eller blir lediga platser på programmet.

Skicka in "sent omval" digitalt, du logggar in med ditt BankID. Om du saknar BankID, mejlar du in pappersblanketten "sent omval" till utbildning@skaraborg.se

Datum