Jag har kommit in på mitt val 2 och står som reserv till val 1. Men jag står hellre som reserv till val 3.

Har du kommit in på val 2 och står som reserv på val 1, så är det detta som gäller. Alla alternativ som står efter ditt val 2 ”faller” bort och är inte längre aktuella. De platserna ha gått till andra elever. Antagningssystemet går ut på att eleverna ska komma in på programmen i den ordningen de har rangordnat dem.

 

Är man intresserad av lägrehandsval måste man göra ett sent omval och därmed hamna sist i kön.

Datum