Om jag behöver läsa mer efter gymnasiet?

Komvux   

På komvux, den kommunala vuxenutbildningen, har du möjlighet att studera om du fyllt 20 år eller då du avslutat din gymnasieutbildning.

Du kan till exempel komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du behöver för att söka olika utbildningar på högskolan.

Folkhögskolan   

Du kan på en folkhögskola läsa allmänna kurser eller kurser inom olika områden.

För de flesta utbildningar på folkhögskola gäller en åldersgräns på 18 år, men det finns även skolor som anordnar utbildningar för dig som är yngre.

Läs mer om Sverige folkhögskolor på www.folkhogskola.nu

Datum