Antagningspoängen i preliminärantagningen var mycket lägre i våras, hur kan de vara så mycket högre nu?

1. Antagningspoängen i preliminärantagningen bygger på elevernas höstterminsbetyg. Generellt är elevernas vårterminsbetyg högre än höstterminsbetygen.

2. Nya sökande med höga betyg kan ha sökt programmet i omvalsperioden.

Datum