Hur får jag ihop min studieekonomi?

Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år då du fyller 20 år.

 

Studiebidrag
Bidraget kommer automatiskt per månad och du behöver inte ansöka om det.

Reseersättning

Du kan få reseersättning om din resväg till skola eller APL-plats är sex kilometer eller längre. Oftast utgår reseersättningen i form av exempelvis ett busskort. Du ansöker genom skolan.

Extra tillägg

Du kan få ett tillägg per månad. Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det hos CSN.

Inackorderingstillägg
Om du, på grund av långa restider, måste flytta hemifrån, kan du ansöka om att få inackorderingstillägg.
Du som söker till en kommunal skola utanför den egna kommunen ska söka ditt inackorderingstillägg hos hemkommunen. Vilket belopp du får skiljer sig åt mellan olika kommuner. 
Du kan också söka inackorderingstillägg hos CSN. Det gäller dig som ska studera på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. Du måste ha minst två timmars resväg mellan hemmet och skolan. Beloppets storlek beräknas på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor.

OBS! Det finns tillfällen då du inte får inackorderings¬tillägg även om du studerar på en annan ort:
– Om du läser en nationell inriktning eller nationellt program som finns på hemorten (s.k. frisök, läs mer  på sidan 5 under "Att söka till en annan ort").
– Om du läser vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att du kan läsa samma nationella program eller inriktning i hem-kommunen (eller samverkanskommun).

Studiemedel

Studiemedel (”studielån”) är ett alternativ när du fyllt 20 år. Studiemedel är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.

Om du vill veta mer
Kontakta kuratorn eller studie- och yrkesvägledaren på din skola. Detta är särskilt viktigt för dig som vill söka skolor på andra orter än hemorten. Du kan också söka information på csn.se

Datum