Hur fungerar det med reducerat eller utökat program?

Reducerat program:
Du som har studiesvårigheter kan befrias från undervisning i något/några ämnen eller kurser.  Det är rektorn som fattar beslut om att reducera (ta bort) en eller flera kurser. Du kan då få möjligheten att koncentrera dig på de övriga kurserna. De reducerade kurserna får motsvara högst 10 %.

Önskar du mer information om reducerat program kontakta din studie- och yrkesvägledare.


Utökat program:
Du kan ansöka om att få läsa något ämne eller någon kurs utöver dina 2.500 poäng. Det är alltid rektorn som beslutar om du ska få utökat program. Det beror på om man tycker att du klarar av att läsa extra kurser.

OBS! Det finns ett viktigt undantag. Du som läser ett yrkesprogram har alltid rätt att läsa de tre kurser – svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 – som krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Inom många yrkesprogram måste du läsa en av kurserna som utökat program.

Önskar du mer information om utökat program kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Datum