Vad är IMV (programinriktat val)?

Antalet IMV-platser beslutas efter den officiella antagningen i juni. I mån av plats på nationella program.


Behörighetskrav till IMV
Du ska ha lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen.
Ett andra alternativ är att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

Det kan skilja sig mellan de olika kommuner på vilka program de erbjuder IMV.

Datum