Vad är fristående gymnasieskolor/friskolor?

En friskola är en skola som inte ägs av en kommun eller ett landsting/region. Friskolan drivs i stället av ett företag eller en organisation.

Alla som vill har rätt att söka till ett program på en friskola, oavsett vilken kommun den ligger i. Om din hemkommun erbjuder samma program, som du söker på en friskola (i en annan kommun) kommer CSN inte att betala ut något inackorderingstillägg.

Datum